„PNIOKI” i „ŚWARNI ŁOJCE” na scenie MCK Sokół w Nowym Sączu

Członkowie Zespołów Regionalnych „PNIOKI” i „ŚWARNI ŁOJCE” z Sadku – Kostrzy uczestniczyli w widowisku teatralno- regionalnym pt. „Podarek. Żywobycie Marii i Jana” wystawionym w MCK „Sokół” w Nowym Sączu z okazji odbywającego się II Kongresu Kultury Regionów.

                Ze strony MCK Sokół w Nowym Sączu:

„Wieczorem – prawdziwa uczta, obejrzeliśmy widowisko pt. „Podarek. Żywobycie Marii
i Jana”,
 w reżyserii Marka Harbaczewskiego. Zaprezentowały się zespoły z różnych regionów etnograficznych, grupy z  Sadku Kostrzy (Lachy Szczyrzyckie): Zespół Regionalny ŚWARNI ŁOJCE, Dziecięcy Zespół Regionalny  PNIOKI, Kapela PNIOKI (kierownik zespołów: Halina Gocal, kierownik muzyczny: Mateusz Frys, instruktor tańca PNIOKÓW - Maria Wójtowicz); grupy z Lipnicy Wielkiej (Pogórzanie): Zespół Regionalny LIPNICZANIE, Dziecięcy Zespół Regionalny MALI LIPNICZANIE (kierownik zespołów: Maria Jaworecka, kierownik muzyczny: Justyna Semla). Wystąpili też Dorota Jędrzejek – skrzypce, Jakub Kapera – heligonka, Stanisława Oleksy – babcia, Eugeniusz Dyngosz – dziadek.

Była to artystycznie opowiedziana historia życia jednej polskiej rodziny, dajmy na to Marii
i Jana (bo równie dobrze mogliby to być Anna i Józef), z wszelkimi dla ludzkiej egzystencji atrybutami: radościami i smutkami, dzieciństwem sielskim i anielskim – jak chciał poeta – młodością, wiekiem dojrzałym i piękną starością w otoczeniu wielkiej gromady najbliższych. Historia bogato ilustrowana starymi fotografiami i żywymi współczesnymi obrazami układanymi przez aktorów spektaklu, uzupełniona grą świateł, wypełniona muzyką, śpiewem i tańcem. Wielkie brawo! – jakby powiedział obecny na II Kongresie Józef Broda. Będzie co wspominać…

Foto P. Droździk MCK Sokół