Wielki sukces "Swarnych Łojcow" w Żywcu

Zespół regionalny ŚWARNI ŁOJCE z Sadku-Kostrzy brał udział w 47. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu. Nasi wykonawcy prezentowali się w trzech kategoriach: zespół regionalny, muzyka ludowa i grupa śpiewacza. Zespół przedstawił program pt. "Z kolodom u swoka Macieja" i zdobył WYRÓŻNIENIE za tańce, muzykę i śpiew. Męska grupa śpiewacza zdobyła 2 MIEJSCE, a nasi muzykanci zajęli wspaniałe 1 MIEJSCE w swojej kategorii.